KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Laenu taotlemine

Enne oma isikuandmete internetis salvestamist peate olema veendunud, et Teie internetiühendus on ohutu. TFBank.ee's kasutame me HTTPS'i ühendust, mis tähendab, et teiepoolne ühendus meie süsteemiga on krüpteeritud. Roheline tabalukukujutisega aadressiväli Teie brauseris viitab ohutule ühendusele. Te võite vajutada tabalukukujutisele kindlustamaks sertifikaadi autentsust.

Kui taotlete laenu interneti teel, näete vastust koheselt oma arvutiekraanil. Juhul kui taotlus vajab edasist menetlemist, saadame vastuse e-posti aadressile.

Laenutaotluse esitamisel palume kaasa panna oma pangakontoväljavõte viimase 6 kuu kohta filtreerimata kujul asice formaadis. Kui Teil tekib antud formaadis faili alla laadimisega probleeme, siis palume tutvuge juhendiga:

Juhend kontoväljavõtte edastamiseks

Lisaküsimuste korral kirjutage võtke palun meie klienditeenindusega ühendust.

Riikliku taustaga isiku ning nende isikute pereliikme ja lähedaseks peetava kaastöötaja määratlus:

 • riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid, sealhulgas riigipea või valitsusjuht; minister, ase- või abiminister; seadusandliku kogu liige; erakonna juhtorgani liige; riigi kõrgeima kohtu kohtunik; riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige; suursaadik, saadik või asjur; kaitsejõudude kõrgem ohvitser; riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige; rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige. Riikliku taustaga isikuks ei loeta kesk- ja alamastme ametnikke;
 • riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon;
 • pereliige on riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; vanem; laps; lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik;
 • lähedaseks kaastöötajaks peetav isik on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et ta on ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga; tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga; ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.

Pangas on kasutusel annuiteetmaksegraafik, mis tähendab, et igas kuus tuleb tasuda ühesuurune kuumakse. Annuiteetmaksegraafiku alguses moodustab intress suurema osa kuumaksest ja lõpupoole põhiosa.

Oma ligikaudse kuumakse saate välja arvutada meie kodulehel asuva laenukalkulaatori abil. Laenu igakuise tagasimakse täpset summat näete oma esimese arve pealt, kuna allkirjastatud lepingus ja maksegraafikus kajastatud summa on arvestatud taotlemise hetkeseisuga, täpne osamakse suurus ja esimene maksetähtaeg arvestatakse aga laenu väljamakse kuupäeva seisuga.

Kui Teil tekib probleeme digiallkirjastamisega, siis tutvuge juhendiga:

Kuidas allkirjastada laenulepingut.

Lisaküsimuste korral kirjutage palun info@tfbank.ee või helistage 607 57 75.

Kui Teil tekib probleeme cdoc-faili lahti krüpteerimisega, siis tutvuge juhendiga:

Faili dekrüpteerimine

Lisaküsimuste korral kirjutage palun info@tfbank.ee või helistage 607 57 75.

Teatud juhtudel palutakse kliendil laenuvõime hindamiseks esitada maksuandmete tõend. Kui vajate tõendi edastamisel abi, siis palun tutvuge juhendiga:

Maksuameti tõendi edastamine

Lisaküsimuste korral kirjutage palun info@tfbank.ee või helistage 607 57 75.

Isikutuvastus

Isikutuvastus on protsess, mille abil veendume laenuvõtja isiku õigsuses. Protsessi käigus kontrollitakse isiku ja isikut tõendavate dokumentide vastavust ning dokumentide kehtivust. Sellega välistatakse isikuandmete vargused ja pettused. Isiku samasuse kontrolli läbimine on kohustuslik. Selleks, et Teie laenuleping jõustuks, peate läbima isikutuvastamise. 

Toonitame siinkohal, et peate seda tegema isiklikult, keegi teine ei saa läbida isikutuvastamise protsessi Teie eest. Isikutuvastusprotsessi saate läbida veebikaamera kaudu Veriffis või DPD kullerteenuse vahendusel. Isikutuvastamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart, pass või elamisluba.

Veriff on üle interneti töötav isikutuvastamise programm. Kliendi isikusamasuse kontrollimiseks Veriffi kaudu edastatakse talle e-maili teel personaalne link. Isikutuvastamisprotsessis osalemiseks on kliendil vaja internetiühendusega arvutit, veebikaamerat ja isikut tõendavat dokumenti (pass, ID-kaart või elamisluba). Lingil klikkides kuvatakse kliendile juhised, kuidas protsessi läbida. Protsessi läbimiseks on kliendil aega alustamisest alates 5 minutit. Edukalt isikutuvastusprotsessi läbinud klientide lepingud loetakse jõustunuks.

 

Kui Teil tekib Veriffi kasutades probleeme, siis tutvuge juhendiga:

Juhend Veriffi kasutamiseks

 

Kui probleem on püsiv, siis võtke palun ühendust meie klienditeenindusega. Kui Teie andmetes esineb puudujääke, võetakse Teiega ühendust.

DPD kuller tuleb Teie poolt märgitud aadressile, teeb Teie kehtivast isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba) koopia ja võtab Teilt allkirja. Andmed toimetatakse TF Bankini. Korrektsete andmete korral loetakse laenuleping jõustunuks.

Laenu välja maksmine

Laenusumma kanname Teie isiklikule taotluses märgitud arvelduskontole 2 pangapäeva jooksul, kui Teie laenu lõppotsus on positiivne peale kontoväljavõtte esitamist viimase 6 kuu kohta ja laenuleping ning laenutingimused allkirjastatud digitaalselt või posti teel.

Laen väljastatakse ainult laenulepingus märgitud isiklikule pangakontole.

Laenu tagasi maksmine

Igakuine makse peab olema laekunud kuu 10-ks kuupäevaks. Kui 10-s kuupäev satub nädalavahetusele (laupäev, pühapäev, riiklik püha), peab makse olema laekunud sellele eelnevaks tööpäevaks. Igakuist maksetähtaega ei ole võimalik muuta.

Laenuosamaksete tasumisel on kohustuslik kasutada arvel toodud rekvisiite, sh viitenumbrit. Vajalikud andmed leiate ka iseteenindusest.

Iseteenindusse sisenemiseks on vajalik ID-kaart, Smart-ID või Mobiili-ID. 

Sisenen iseteenindusse

Kui Teil puudub võimalus ennast digitaalselt tuvastada, võtke palun ühendust TF Banki klienditeenindusega.

Jah, palume selleks tellida endale e-arve enda internetipangas. Lisaks on võimalik tellida e-arvet veebilehel www.arved.ee ja sõlmida juurde e-arve püsimakseleping.

Kui e-arvet ei soovi, siis soovitame sõlmida enda makserekvisiitidega püsikorraldus, kuna igakuise osamakse kuupäev ja summa ning rekvisiidid ei muutu, kui tasumine toimub korrektselt.

Igakuine makse peab olema laekunud kuu 10-ks kuupäevaks. Kui 10-s kuupäev satub nädalavahetusele (laupäev, pühapäev, riiklik püha), peab makse olema laekunud sellele eelnevaks tööpäevaks. Igakuist maksetähtaega ei ole võimalik muuta.

Maksekinnitust Teile ei saadeta. Tasutud eelneva perioodi makse kajastub Teie järgmisel arvel. Kui makse kohale pole jõudnud, siis tuletatakse mittetasumist meelde sms, kõne, emaili või posti teel.

Laenu kiirema või varasema tagasimaksmise eest lisatasu ei võeta. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel tuleb tasuda laenujääk, intress ja laenuhaldustasu kuni tagastamise päeva seisuni. Kui soovite laenu kogusummas tagasi maksta lühema perioodi jooksul või ennetähtaegselt, siis tuleb kirjalikult informeerida klienditeenindust täpsest tagastamise kuupäevast.

Jah, võite küll ja sellest ei tule eraldi klienditeenindust teavitada.

Juhul kui soovite osaliselt laenu summat tagastada, siis esmalt palun tehke soovitud summas makse. Peale makse sooritamist palume teavitada Panka e-kirja teel, kas soovite:

 • vähendada laenujääki enammakstud summas, et tasuda intressi vähema aja eest või
 • vähendada laenujääki enammakstud summas, et kuumakse suurus oleks väiksem, aga periood jääks samaks.

Laenusumma suurendamise taotluse esitamise võimalus tekib, kui Teie viimase laenutaotluse käsitlemisest on möödunud vähemalt 4 kuud ja olete tasunud osamaksed õigeaegselt. Taotlusele lisaks tuleb esitada e-posti teel viimase 6 kuu (kinnisvara tagatisel laenu taotlemisel 12 kuu) kontoväljavõte panga digitempliga.

Kui Teil on uus elukoht, e-maili aadress ja/või telefoninumber, palume edastada oma uued andmed TF Banki klienditeenindusele.

Nimemuutuse puhul palume lisaks edastada pilt või koopia ühest allpooltoodust kehtivast dokumendist veendudes, et loetavalt oleks näha:

 • ID-kaardi puhul esikülg
 • passi isikuandmete lehekülg
 • elamisloa puhul mõlemad pooled

TF Banki iseteeninduses on Teil võimalik muuta ainult enda e-maili aadressi ja telefoni numbrit. 

Sisenen iseteenindusse

Enda kehtiva maksegraafiku saate alla laadida TF Banki iseteeninduse kaudu.

Iseteenindusse sisenemiseks on vajalik ID-kaart, Smart-ID või Mobiili-ID. 

Sisenen iseteenindusse

Kui Teil puudub võimalus ennast digitaalselt tuvastada, edastage oma soov TF Banki klienditeenindusele e-posti teel info@tfbank.ee.

Palume saata vastav teade Teie lepingus olevalt e-maili aadressilt TF Banki klienditeeninduse e-mailile info@tfbank.ee

Kui soovite volitada teise isiku enda esindamiseks TF Bankis, siis palume täita volikiri ja edastada klienditeeninduse e-mailile info@tfbank.ee digitaalselt allkirjastatuna. Teist inimest ei saa volitada laenutaotluse esitamiseks ja menetlemiseks.

Volikirja saate alla laadida siit:

Volikiri

Kuidas toimida võlgnevuse korral?

Maksevaba kuu taotlemise eelduseks on eelnevate kuude korrektne laenu osamaksete tasumine. Maksevaba kuu kasutamise soovi korral tuleb esitada kirjalik avaldus posti või e-maili teel hiljemalt 1 tööpäev enne maksetähtaega, mis on iga kuu 10-nes ja teavitada puhatud kuu intresside tasumise valik ning uue maksegraafiku allkirjastamise viis (digitaalselt või posti teel):

 • tasute puhatud kuul vaid maksevaba kuu intressi ja laenuhaldustasu,
 • tasute maksevaba kuu intressi ja laenuhaldustasu koos järgneva kuu osamaksega,
 • tasute puhatud kuul 0 € ja puhatud kuu intressid jaotatakse tuleviku perioodide peale.

Pangal on õigus maksevaba kuu võimaldamisest keelduda.

Palume võtta ühendust TF Banki klienditeenindusega ja teavitada, millest tulenevalt on tekkinud makseraskus ning millal ja kui palju on Teil võimalik maksta.

Juhime tähelepanu, et makse tasumata jätmisel, väiksemas summas tasumisel või hilinemisel lisandub eelneva kuu osamakse järgmisele arvele ja tasumata põhiosalt arvestatakse viivist vastavalt lepingus toodud tingimustele. Lisaks saadetakse Teile e-maili ja posti teel tasuline meeldetuletuskiri, mille kulu lisatakse järgmisele arvele. Samuti tuleb arvestada automaatsete meeldetuletuskõnede, sms-ide, e-posti ja kirjadega. 

Kui osamakset ei ole tasutud maksetähtajaks, mis on iga kuu 10-nes, siis pank arvestab allkirjastatud laenulepingu tingimuste kohaselt antud kuupäeva seisuga mittetasutuks osamakse ja koostab tasulised meeldetuletuskirjad, mis väljastatakse kuni järgneva arve koostamiseni.

Creditinfo ametlik maksehäireregister on asutanud 2001. aastal Eesti pankade poolt ning seda haldab Creditinfo Eesti AS. Ametlik maksehäireregister on Eestis ainus järjepidevat ja kvaliteetset võlainfot koondav register, kuhu on sisestatud ligi 1,8 miljonit unikaalset maksehäiret nii ettevõtetel kui ka eraisikute kohta. Maksehäirete infot sisestavad ja kasutavad Eesti krediteerijad kõikidest elutähtsatest valdkondadest, nagu näiteks pangandus, side, telekommunikatsioon, kütus, kaubandus, ehitus, rentimine, veondus jne.

Teave Sinu maksehäirete kohta on kättesaadav pankadele, liisingufirmadele, sideettevõtjatele ja teistele suurtele firmadele järelmaksu toodete pakkumisel ja krediidiotsuste tegemisel. Eelduslikult toob see mitmeks aastaks kaasa otsesed takistused täiendavate laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Maksehäireregistrisse kantud info säilib 5 aastat pärast võla tasumist.

Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäire lõppkuupäev on võlgnevuse tasumise päev.

Makseraskuste korral soovitame kiiresti ühendust võtta meie klienditeenindusega.

Üritame esmalt saavutada kokkulepet kliendiga kohustuste täitmise osas ning pakkuda lahendusi. Eeldame kliendilt aktiivset tegutsemist makseraskuste lahendamiseks.